Cramo - Mekaniker app
Cramo har fået udviklet en app, der kan understøtte deres hovedsystem,
når deres medarbejdere er ude på byggepladser og arbejde.

Udfordring

Cramo’s mekanikere servicerer mange maskiner hver dag, som kommer retur fra kunder efter udlejning og skal klargøres til næste kunde. De sender også mange mekanikere rundt til byggepladser for at lave udlejningsmaskiner, der er gået i stykker.
Cramo ønskede en optimering af den enkelte mekanikers hverdag i kraft af en måde at få beskrivelse af deres opgaver ud til dem fra planlægningskontoret. Mekanikerne skulle på sedler nedskrive, hvilke reservedele der blev brugt til at reparere maskinen, samt huske at notere den tid, som de brugte på at løse opgaven.
Når dagens opgaver var løst, skulle alle dagens notater lægges ind i deres system, når de kom tilbage på kontoret, for at kunne sende fakturaer til kunderne. Cramo ønskede derfor en app, som kunne fjerne papiret fra mekanikerne og optimere processen.

Løsning

inCaptiva har på baggrund af Cramo’s ønsker udviklet en app, som gør det nemt for mekanikerne at disponere deres tid. App’en er koblet op på deres værkstedssystem og hovedkontoret kan sende opgaver direkte ud til mekanikerne, men også således at mekanikerne med det samme kan notere udskiftede reservedele samt den tid, der er blevet brugt på opgaven og dermed afslutte opgaven på stedet. App’en er udviklet så mekanikeren kan tage billeder af det, der skal reparereras, så Cramo kan dokumentere, hvad der er blevet udført. Det er for eksempel nødvendigt, hvis mekanikeren under et almindeligt service tjek, finder reservedele, som trænger til at blive udskiftet. På den måde kan de vise kunden, at det var nødvendigt og dermed fakturere dem. Når mekanikerne står på en byggeplads, skal de ikke rode rundt i et stort system; derfor er der meget få ”knapper” i app’en, der stort set kan håndteres med arbejds handsker på.

Udbytte

Med app’en har Cramo optimeret deres værkstedsprocesser, samt gjort deres medarbejderes hverdag mere overskuelig.
Cramo har sparet en masse tid ved indførelsen af app’en, når de er ude på opgaver. Endvidere er der også blevet fjernet en del fejlkommunikation internt i virksomheden, da notaterne kommer direkte ind i systemet og ikke skal bearbejdes af flere medarbejdere.

Martin HenriksenAdm. Direktør, Cramo A/S
Vi har arbejdet sammen med inCaptiva i mere end 3 år og har gennem den periode gennemført en næsten 100% re-engineering af vores IT-platform. Fra oprindeligt at have haft en række ældre og ikke-forbundne IT-løsninger, har vi nu en fuld integreret IT-platform som består af en kombination af nyudviklede app’s tæt integreret med en række af vores ældre legacy-systemer. Konkret har det betydet, at vi har kunnet øge indtjeningen i vores serviceforretning med mere end 200% - blot ved at have det rigtige dokumentationsredskab på plads. Samtidig er jeg imponeret over inCaptiva’s evne til, at sætte sig ind i de mange forskellige jobfunktioner en virksomhed som vores har - og så udvikle løsninger der præcist er tilpasset disse.
Vil du gerne høre mere om
dette projekt?
Kontakt Claus Padkær
Sund-job app
FOTO APP