Egmont
Webbaseret specifikationssystem til online produktion af magasiner

Udfordring

Bladkoncernen Egmont Magasiner havde brug for et webbaseret specifikationssystem til online produktion af magasiner. Samtidig ville de – med en helt ny nordisk organisation i ryggen – gerne have et system, der kunne styre deres leverandører og altid sikre et konkurrencedygtigt indkøb.

Udfordringen blev derfor at udvikle et system, der kunne planlægge og effektivisere Egmonts samlede online produktion af blade og andre udgivelser samt udvikle et system, som kunne binde produktionen sammen i Danmark, Norge og Sverige; tre lande som hidtil havde udført deres produktion på vidt forskellige måder.

Løsning

inCaptiva udviklede et system, der via elektroniske arbejdsprocesser understøtter medarbejderne i at udføre deres arbejde så enkelt og effektivt som muligt.
 Systemet er udviklet til at være generisk baseret på et skabelonsystem, hvor arbejdsskabeloner for forskellige typer produktioner kan opsættes af brugeren. Dette, kombineret med understøttelse af diverse arbejdsprocesser, tillader brugerne at skabe bro på tværs af nordiske landeskel og at arbejde sammen om at producere udgivelserne.

Løsningen NPP (Nordic Print Planning) er dels en intern Egmont-løsning, som bruges til planlægningen af samtlige magasinudgivelser i de skandinaviske lande. Dels en ekstern løsning, hvor trykkerier på basis af de specifikationer, som produceres via løsningen, kan byde ind på produktionen af et konkret magasin. Herved har Egmont fået en løsning, der kan sammenlignes med en form for udbudsportal, hvor man altid sikrer sig, at man opnår den rigtige pris på markedet.

Udbytte

Det webbaserede specifikationssystem er i dag medarbejdernes primære arbejdsredskab, således at medarbejderne ved arbejdsdagens begyndelse udelukkende behøver at logge ind i systemet, hvor medarbejderen vil finde al relevant information.

Egmont har med inCaptivas løsning kunne påbegynde en afvikling af deres egne trykkerier og er i stedet gået til alene at producere vha. eksterne trykkerier.

Udbyttet er systemet i sig selv, da der ikke findes et standardsystem, der kan løse opgaven.

Systemet er ikke bare tidsbesparende. Det tillader desuden også et særdeles frugtbart samarbejde om opgaverne mellem landene.

 

Morten Bech SørensenHead of Global Production Planning
Vi har gennem det seneste 8 år arbejdet tæt sammen med inCaptiva. Det har været et utrolig tæt udviklingssamarbejde, som har været præget af stor gensidig tillid, hvor vi løbende udfordrer hinanden. Noget af det vi værdsætter allermest ved samarbejdet, er inCaptivas evne til at ”tænke” vores forretning; Og dermed for alvor at forstå kompleksiteten i denne.
Vil du gerne høre mere om
dette projekt?
Kontakt Jan Christensen
Sund-job app
FOTO APP