TV2
TV2 Danmark og TV2's regionale kanaler har nu fået samlet deres nyheder
i et enkelt og brugervenligt system, som giver overblik i en travl og omskiftelig hverdag.

Udfordring:

TV2 Danmark og TV2’s regionale kanaler er alle sammen selvstændige virksomheder med eget budget og en uafhængig program- og udsendelsespolitik. De havde derfor et stort behov for optimering af deres interne regnskaber, når de enkelte stationer skulle købe nyhedsindslag hos hinanden.
Systemet skulle samtidig kunne aflæses i TV2’s eget nyhedssystem, så alle stationer i hele landet kunne følge med.

Løsning:

Ud fra TV2’s kravspecifikationer og efterfølgende workshops, fandt vi det mest naturligt at lave en enkel og overskuelig løsning udviklet i Sharepoint.
TV2 Danmark og regionerne har et behov for selv at kunne konfigurere, da der hurtigt sker ændringer i nyhedsverdenen.
Løsningen er blevet et værktøj, som redaktørerne på de forskellige stationer bruger dagligt, og som giver dem et hurtigt overblik over de forskellige nyhedsindslag fra hele landet. Systemet er let gennemskuelig og sikrer, at de nyeste indslag altid er tilgængelig for alle stationerne.
Kort sagt fortæller webløsningen hurtigt de enkelte stationer, hvad der er bestilt, brugt og betalt.

Udbytte:

TV2 Danmark og TV2’s regionale kanaler har nu fået samlet deres nyheder i et enkelt og brugervenligt system, som giver overblik i en travl og let omskiftelig hverdag.
Et sikkert system som i stor stil har optimeret arbejdsprocesserne hos den enkelte redaktør på de forskellige stationer. Løsningen har gjort det til en simpel opgave at bestille nyhedsindslag, fra en hvilken som helst region i landet. Derudover har webløsningen også et arkiverings- og revisionssystem, som sender mails ud til de enkelte brugere og dermed gør det let at holde styr på nyhedsstrømmen.

 

Anette RytterSystemredaktør, TV2
Vores samarbejde med inCaptiva har været rigtigt godt fra dag et af. De satte sig hurtigt ind i problematikken og var meget synlige i både startfasen og under hele forløbet af udviklingen af systemet. Det var en stor medvirkende årsag til, at implementeringen gik smertefrit.
Det er blevet et godt værktøj for både redaktion og økonomiafdeling.
Alle bestillinger bliver nu registreret omgående i systemet. Det betyder, at der ikke dobbeltbestilles, og faktureringer sker hurtigt og præcist.
Det er et effektivt værktøj til disponering og budgettering af udgifter. Man får nemt et godt overblik over udgifter, sorteret på alle mulige måder.
Vi er meget tilfredse!!
Vil du gerne høre mere om
dette projekt?
Kontakt Morten Clausen
Sund-job app
FOTO APP